კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

უკანასკნელად განახლებულია: 22/09/2017

VEON-ის პლატფორმის (შემდგომში “VEON”-ი) მიწოდებას უზრუნველყოფს „VEON Digital Amsterdam BV“ (შემდგომში “VIP Digital”, “ჩვენ”, “ჩვენს”, “ჩვენი”). ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაციის კონტროლს ახორციელებს „VEON Digital Amsterdam BV“, რომელიც მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: კლოდ დებუსილაანის ქუჩა, N.88, 1082 MD, ამსტერდამი, ნიდერლანდები.

ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, დავიცვათ და პატივი ვცეთ თქვენს პირად მონაცემებს. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე პოლიტიკა, მასში განმარტებულია, თუ როგორ ვახორციელებთ თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავებას. VEON-ის ჩამოტვირთვითა და გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ, თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის (როგორც ეს წინამდებარე დოკუმენტშია განმარტებული) შეგროვებას, დამუშავებას, გამოყენებასა და შენახვას.

ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ, პერიოდულად კავშირი განვახორციელოთ ჩვენი პარტნიორი ქსელების, რეკლამის დამკვეთებისა და აფილირებული კომპანიების იმ ვებგვერდებსა და აპლიკაციებზე რომლებმაც, ჩვენი მოსაზრებით, შესაძლოა დაგაინტერესოთ. იმ შემთხვევაში, თუ მიჰყვებით ბმულს ნებისმიერ ასეთ ვებგვერდზე ან აპლიკაციაზე, მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ მათ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გააჩნიათ. ზემოთ მითითებულ ვებგვერდებზე ან აპლიკაციებზე ნებისმიერი ინფორმაციის წარდგენამდე, გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ პოლიტიკას. ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას სხვა ვებგვერდების ან აპლიკაციების კონფიდენციალურობის პრაქტიკასთან დაკავშირებით.

ჩვენს მიერ მოგროვებული ინფორმაციის ტიპები და როგორ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას.

ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენთან დაკავშირებულ შემდეგ ინფორმაციას:

VEON-ის ადგილი ბაზარზე და მარკეტინგი

თქვენი თანხმობის საფუძველზე, თქვენთან დაკავშირებულ ინფორმაციას გამოვიყენებთ აგრეთვე მარკეტინგული მიზნებისავის, როგორც ეს ქვემოთ არის აღწერილი. თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს შეცვალოთ თქვენი თანხმობა VEON-ის პარამეტრების სამართლებრივ ნაწილში, თანხმობების განყოფილებაში, თუ თქვენ არ გსურთ, რომ ჩვენ თქვენი ინფორმაცია გამოვიყენოთ მარკეტინგული მიზნებისათვის.

მარკეტინგი ჩვენი პარტნიორი ადგილობრივი მობილური ოპერატორის მიერ: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ იყენებთ ჩვენი პარტნიორი ადგილობრივი მობილური ოპერატორებიდან ერთერთს, თქვენ შეგიძლიათ, VEON-ის მეშვეობით, თანხმობა განაცხადოთ მათი მხრიდან, ექსკლუზიური შეთავაზებების მიღებაზე. თქვენი თანხმობის მიღების შემდეგ, ჩვენ მათ გავუზიარებთ თქვენი რეგისტრაციის ინფორმაციას, ჩატის ლოგებს, ზოგადი გამოყენების ინფორმაციას, ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ჩვენი პროფილირების პროცესებიდან მიღებულ ინფორმაციას, ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა და სხვა მესამე მხარეებისაგან მიღებულ ინფორმაციას, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ მობილური და სხვა შეთავაზებების თქვენთვის გამოგზავნა, VEON-ის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS), ელექტრონული ფოსტის, ტელეფონის ან ფოსტის მეშვეობით. აღნიშნული მარკეტინგული საქმიანობა რეგულირდება ჩვენი პარტნიორი ადგილობრივი მობილური ოპერატორის კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.

ინფორმაციის მოგროვების ტექნოლოგიები

ჩვენ და ჩვენი მომსახურების მომწოდებელი მესამე პირები, ვიყენებთ ინფომრაციის მოგროვების ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა მობილური SDKs (რომელიც აგროვებს მობილური მოწყობილობების მაიდენთიფიცირებელ ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა სარეკლამო იდენთიფიკატორები iOS-ზე და Android-ზე) და სხვა მსგავსი ტექნიკური ინფორმაციის მოგროვების საშუალებები, რათა გავაუმჯობესოთ თვქნს მიერ VEON-ის გამოყენების გამოცდილება.

როგორ ვახორციელებთ თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარებას

ჩვენ შესაძლოა თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია (თქვენთან დაკავშირებული სრულყოფილი ინფორმაციის ჩათვლით) გავუზიაროთ მესამე მხარეებს, მათ შორის:

ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ, თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია გავუზიაროთ სამართალდამცავ ორგანოებს, საჯარო ორგანოებსა და სხვა ორგანიზაციებს, თუ ამას კანონმდებლობა მოითხოვს ან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ სამართლიანად მივიჩნევთ, რომ ასეთი გამოყენება გონივრულად აუცილებელია:

ჩვენ აგრეთვე უფლებამოსილნი ვართ, თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია გავუზიაროთ მესამე მხარეებს:

სად ვინახავთ თქვენთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

ჩვენ ვახორციელებთ გლობალური მომსახურების მიწოდებას, შესაბამისად, ინფორმაცია, რომელსაც თქვენგან ვაგროვებთ, შესაძლოა გადაცემული და შენახული იქნეს თქვენი ქვეყნის გარეთ, ხოლო ევროპული ეკონომიკური ზონის ("EEA") გარეთ არსებული მომხმარებლების შემთხვევაში, ("EEA"), EEA-ს ფარგლებს გარეთ. აგრეთვე შესაძლებელია, რომ ზემოთხსენებული ინფორმაცია დამუშავებული იქნეს თქვენი ქვეყნის გარეთ მოქმედი და ჩვენთვის მომუშავე პერსონალის მიერ, ჩვენი ერთერთი მომწოდებლის ან ჩვენი ერთერთი ბიზნეს პარტნიორის სასარგებლოდ. თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარდგენით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას ზემოთ მითითებულ გადაცემაზე, შენახვაზე ან დამუშავებაზე. ჩვენ მივიღებთ ყველა გონივრულად აუცილებელ ზომას იმისათვის, რომ ვუზრუნველვყოთ თქვენი ინფორმაციის დამუშავება უსაფრთხოდ და წინამდებარე პოლიტიკის შესაბამისად.

თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის უსაფრთხოება.

სამწუხაროდ, ინფორმაციის გადაცემა ინტერნეტის მეშვეობით სრულიად უსაფრთხო არ არის. ჩვენ ძალისხმევას არ დავიშურებთ, თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის მიზნით, თუმცა, არ შეგვიძლია VEON-ის მეშვეობით გადაცემული თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოების გარანტირება. ნებისმიერ ასეთ გადაცემასთან დაკავშირებულ რისკზე თავად ხართ პასუხისმგებელი. ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენი კონტროლის ქვეშ და ჩვენს ხელთ არსებულ მკაცრ პროცედურებსა და უსაფრთხოების ფუნქციებს იმისათვის, რომ შევეცადოთ თქვენთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე არაავტორიზებული დაშვების თავიდან აცილებას.

მონაცემების შენახვა

ჩვენ შევინახავთ თქვენთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, თქვენთვის VEON-ისა და საბაზრო შეთავაზებებისა და აქციების მოწოდების მიზნით იმ შემთხვევაში, თუ თანხმობა გაქვთ გაცხადებული ზემოთ მითითებულის მიღებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ანგარიში არ არის აქტიური ერთ წელიწადზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ წავშლით თქვენთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, თუ მისი შენახვა არ გვევალება მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ან ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულების მიზნით.

მას შემდეგ, რაც დაასრულებთ VEON-ის მომსახურებების გამოყენებას, ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ, თქვენთან დაკავშირებული ინფორმაცია შევინახოთ აგრეგირებული და ანონიმური ფორმით.

როგორ შეგიძლიათ ინფორმაციის მართვა ან წაშლა

თქვენი VEON ანგარიშის წაშლა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ანგარიშს წაშლით, ჩვენ წავშლით თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას (მაგალითად, სტატუსის განახლებები). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არ წაიშლება თქვენთან დაკავშირებული ის ინფორმაცია, რომელიც სხვა მომხმარებლებმა გაიზიარეს საკუთარ ანგარიშებში.

თქვენი უფლებები

ბავშვები

VEON არ არის განკუთვნილი 13 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის. ჩვენ გამიზნულად არ ვაგროვებთ პირად ინფორმაციას 13 წლამდე ასაკის ბავშვებისგან. თუ მშობელი ან მეურვე შეიტყობს, რომ მისმა შვილმა მოგვაწოდა ინფორმაცია მათი თანხმობის გარეშე, უნდა დაგვიკავშირდეს contact@veon.com-ზე და ჩვენ გონივრულ ვადებში წავშლით ჩვენთან არსებულ ყველა ინფორმაციას, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ანგარიშთან.

ცვლილებები

ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც წინამდებარე პოლიტიკაში შევიტანთ, გამოქვეყნებული იქნება ამავე გვერდზე. გთხოვთ, ხშირად გადააამოწმოთ იმის სანახავად, რაიმე განახლებები ან ცვლილებები ხომ არ ყოფილა შეტანილი წინამდებარე პოლიტიკაში.

კონტაქტი

ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ წინამდებარე პოლიტიკასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს, კომენტარებსა და მოთხოვნებს და გთხოვთ, ისინი გამოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: contact@veon.com.

დანართი 1: დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი

ოპერაცია სამართლებრივი საფუძველი
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება ხელშეკრულება
თვითმომსახურების პორტალის ინფორმაციის დამუშავება კანონიერი ინტერესი; ხელშეკრულება
ჩატის ლოგების დამუშავება ხელშეკრულება; თანხმობა (დამატებითი მომსახურებების შემთხვევაში).
ჩატის კონტენტის დამუშავება ხელშეკრულება
მოწყობილობასთან და ტექნიკურ დანიშნულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება ხელშეკრულება
თქვენს მიერ VEON-ის გამოყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება კანონიერი ინტერესები; ხელშეკრულება.
ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება კანონიერი ინტერესები; ხელშეკრულება.
ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამუშავება თანხმობა
ანგარიშში შესვლის ინფორმაციის დამუშავება ხელშეკრულება
მარკეტინგი და პერსონალიზებული შეთავაზებები VEON-ის მეშვეობით თანხმობა
VEON-ის მარკეტინგი კანონიერი ინტერესი
სხვა მარკეტინგი, მესამე მხარე პარტნიორების მეშვეობით. თანხმობა
თქვენი თანხმობის გაუქმება თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს თუ მიჰყვებით პროცესს აქ.